Romy Jeltema, coach bij Liefdevol communiceren, is gespecialiseerd in coachingstrajecten voor prille ouders, voor mensen die vastlopen in hun dagelijkse bestaan of werk en voor ouders, leerlingen en leraren in het onderwijs. Waar kan ze bijvoorbeeld bij ondersteunen?

Prille ouder coaching: het aanpakken van relatieproblemen tijdens de zwangerschap en de “tropenjaren” van een jong gezin.
NLP coach: het ontwikkelen van competenties en flexibiliteit wanneer je vastloopt in je normale dagelijkse leven of werkomgeving.
Onderwijs coaching: het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten door trajecten aan te bieden waarbij de ouder-kind relatie centraal staat.