Visie: De prille ouder coach begeleidt ouders in de totaal nieuwe situatie in hun relatie, die ontstaat na de geboorte van hun eerste kind. De begeleiding richt zich op bewustwording en concretisering van het proces van het vormen van een gezin.

Door deze begeleiding in de kwetsbare eerste jaren van een gezin zal deze optimaal kans van slagen hebben en zodoende bijdragen aan het welzijn van zowel ouders als kinderen en daarmee de maatschappij.

Missie:
De prille oudercoach wil in het eerste jaar een ondersteuning zijn bij problemen die ouders tegenkomen in hun veranderde relatie van een (echt)paar naar een gezin. Zij biedt een luisterend oor en geeft feedback waar ouders aangeven die nodig te hebben. Zij helpt de ouders zich bewust te worden van de impact die het hebben van een baby met zich meebrengt en hoe zij hiermee om willen en kunnen gaan. In de daaropvolgende jaren wil zij een aanspreekpunt en vraagbaak blijven voor zolang het gezin het nodig heeft.

Plan van aanpak.
De prille oudercoach komt voor het eerst in beeld aan het eind van de zwangerschap.  Zij heeft een gesprek met beide ouders gericht op de grote op handen zijnde verandering in hun leven.

Samen vullen de a.s. ouders hun Prille Ouder Boekje in als houvast voor die eerste moeilijke periode.

Dit zou eventueel in een workshop met meerdere ouderparen kunnen.

Het tweede gesprek wanneer de baby 6 weken oud is.
Gespreksonderwerpen:
– De mentale en lichamelijke gezondheid van het gezin op dat moment.
– De veranderingen in de relatie.
– Hun beider visie op de verzorging van de baby.
– De invloed van familie en schoonfamilie.
– Werk en vrije tijd.
– Eventueel (stief)kinderen, de halfbroertjes of –zusjes van de baby.
– In hoeverre zijn hun plannen, beschreven in hun Prille Ouder Boekje aan het uitkomen.

Het derde gesprek na 6 maanden.
Van elk gezin houdt de prille ouder coach een dossier bij voor de ouders. Tussendoor kunnen ouders via mail of app vragen stellen.

Gedurende de volgende twee of drie jaar heeft de coach twee keer per jaar een kort evaluatiegesprek (kan telefonisch) met het gezin