Van partners naar ouders
Bij de geboorte van een baby worden er ook ouders geboren. De tijd die de nieuwbakken ouders als (echt)paar, jong of wat ouder, met of zonder kinderen uit een eerdere relatie hebben samengeleefd kan verschillen van minder dan een jaar tot meer dan tien. Op welk punt in de relatie de eerste baby wordt geboren maakt echter niets uit, want op dat moment is er een geheel nieuwe situatie.

De eersten weken met hun eerstgeboren kindje denken ouders nog dat ze alles zelf kunnen. Ze hebben met hulp van de verloskundige of gynaecoloog hun kindje op de wereld gezet en de kraamhulp brengt hen zoveel mogelijk bij over de allereerste verzorging van het kindje.

Wanneer ze na een paar weken stuntelen en hun uiterste best doen erachter komen dat het hebben van zo’n kindje hun leven toch wel heel erg door elkaar heeft geschud beginnen zich de onzekerheden en frustraties te openbaren en volgens de prille oudercoach is dat het moment dat de ouders haar hulp nodig hebben.

Als alles anders wordt
De ene ouder is meer voorbereid op of heeft meer idee van wat het hebben van een kindje eigenlijk inhoudt, dan de andere. Elke pasgeboren baby slokt een groot deel van je tijd op. Hij of zij is er altijd, dag en nacht, week in en week uit. Als je pech hebt is het een huilbaby omdat hij moeite heeft met alles wat hij moet. Slapen, eten en in bad en bed op een tijd die zijn ouder voor hem bedacht heeft. En kleertjes aan terwijl hij negen maanden heerlijk in zijn blootje in zijn eigen bad heeft rondgedobberd. En gegeten en geslapen wanneer hij dat beliefde. Of het kindje heeft een aandoening dat niet op het eerste moment wordt ontdekt.

Ook als ouders blijk je heel anders te kunnen zijn dan je partner van je gewend was. Een moeder kan opeens alleen nog maar oog hebben voor haar kindje en haar partner opeens niet meer zien staan. Een vader kan het idee hebben dat zijn leven wel door moet gaan zoals hij dat gewend was. Met vrienden op stap en rustig een avond ergens blijven hangen.

Als een van beide ouders al een kind had uit een vorig huwelijk kan het voor de nieuwbakken ouder opeens pijnlijk duidelijk worden dat zijn of haar eigen kind toch wel heel anders voelt dan het stiefkind. Dat kan weer zorgen voor schaamte of negatieve gevoelens.

Vele prille ouders zijn op deze veranderingen niet voorbereid. De eerste tijd worden ze overweldigd door het nieuwe wat hen is overkomen. Ze zijn blij en gelukkig en wanneer ze er zijn worden ook de halfbroertjes en –zusjes in het gezinsgeluk betrokken.

Dan is er de tijd dat het nieuwe eraf is en er routine moet komen in het nieuwe gezinnetje. Er moet voor het nieuwe kindje worden gezorgd en ook alle andere handelingen moeten doorgaan. In een ideale situatie gaat dit vloeiend en vanzelf maar helaas is de ideale situatie voor veel mensen een illusie.

Mentale ondersteuning
De prille ouders hebben een onafhankelijk luisterend oor nodig. Ze hebben haar nodig om zich te kunnen uiten over de gevoelens die zij hebben over hun kindje en elkaar. Over de band die vaak met de moeder al zoveel sterker is dan met de vader (omdat het kindje nou één keer bij de moeder is gegroeid) en hoe moeder hiermee omgaat. Of juist over dat vader toch wel veel afwezig is terwijl moeder zijn steun juist zo erg nodig heeft. Misschien was de moeder voordat de baby geboren was, wel een heel verzorgde dame en nu niet meer. En wat doet dat met de vader? Of andersom?

Wanneer de geboorte niet is gegaan zoals was gewenst, of als de baby niet helemaal gezond is, kan de prille oudercoach ze in contact brengen met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Dit soort hulp geeft veel ouders rust, kracht en meer zelfvertrouwen.

Het grootbrengen van kinderen is een grote, belangrijke opgave. Dit kost in de eerste plaats bewustwording en verantwoordelijkheid nemen. Soms gaat dit vanzelf en, gezien de maatschappij zoals die nu is, te vaak niet waardoor ouders soms al uit elkaar gaan wanneer het kindje er nog maar net is. Teveel kinderen wordt een stabiel gezinsleven, een stabiele jeugd al ontnomen door de onmacht van deze ouders die wellicht met hulp wel kunnen leren met deze veranderingen om te gaan. De prille oudercoach heeft al contact met ouders voordat de baby geboren wordt. Zo is de stap om een coach in te schakelen kleiner op het moment dat het echt nodig is.

Aandacht voor de stief- lief- en bonuskinderen
Er zijn heel veel (echt)paren die bij de geboorte van hun eerste kindje te maken hebben met stiefkinderen. Ook het stiefkind, jong of oud, verdient respect van deze ouders. Zijn of haar leven is al een keer (on)behoorlijk overhoop gegooid bij de scheiding van zijn of haar ouders. Bij de geboorte van een halfbroertje of –zusje gebeurt dit weer en de kans is groot dat het kind op dat moment nog steeds kwetsbaar en onvolwassen is.

Mensen realiseren zich niet altijd dat het kind van hun man of vrouw uit een eerdere relatie evenveel aan hun partner ‘vastzit’ als de kinderen die zij samen krijgen. Ook voor dit kind heeft hun partner verantwoordelijkheid en heel veel liefde. Praten met een onafhankelijk persoon over de gevoelens die er zijn betreffende stiefkinderen kan helpen om deze gevoelens een plaats te geven en te leren ermee om te gaan zoals de ‘nieuwe’ ouder vaak wel wil, maar niet altijd kan.

Rol van de Prille ouder coach
Met alles wat hierboven staat beschreven kan en wil de prille oudercoach je graag helpen. Ze wil hiermee voorkomen dat relaties, wanneer die goed zijn onder gunstige omstandigheden, uitgaan omdat het krijgen van kinderen vele malen stressvoller en ingewikkelder is dan mensen vaak denken. De coach wil hiermee bewerkstelligen dat ouders weten dat er altijd een keuze is en dat zij hun prille gezinnetje alle ruimte kunnen en durven geven die het verdient – en nodig heeft – om tot volle ontplooiing te komen. Zij pleit voor de kinderen die in de relatie geen partij kunnen zijn en ook niet moeten worden. Kinderen hebben recht op ouders die in de eerste plaats aan hen en hun behoeften denken en ernaar kunnen handelen.

Tarieven
Prille ouder coaching kost € 70,00 per sessie (1 a 1 ½ uur)
Ontvang je een uitkering? Dan betaal je € 50,00 per sessie
Je kunt altijd vrijblijvend contact opnemen als je vragen hebt over de coaching.

Aanmeld button copy