Stel je voor.

Je bent zwanger en via de verloskundige word je in de zesde maand van je zwangerschap, samen met je partner uitgenodigd voor een workshop bij de prille ouder coach. In een lichte kamer nemen jullie plaats aan een grote tafel met twee andere ouderparen. Er is een paar dat net als jullie hun eerste kind krijgt en er is een echtpaar van wie de man twee puberkinderen heeft. Het laatste paar dat binnenkomt zijn twee vriendinnen. Zij zijn geen stel maar de zwangere vrouw gaat haar kindje alleen opvoeden.
Ieder ouderpaar heeft een Prille ouder boekje voor zich liggen en samen met de coach beginnen jullie de inhoud te bespreken. Ieder paar vult vervolgens de eerste bladen met wie zij zijn en wat hen bezighoudt op dit moment. Het moment dat ze zwanger zijn van hun kindje. Voor het paar met de puberkinderen is er de mogelijkheid om ook hen een pagina over zichzelf te laten vullen, op een later moment.
Afwisselend praten we over de in te vullen onderwerpen in het boekje, hoe de ouders elkaar leerden kennen, hun toekomst als ouders, ‘the village’ die er nodig is ‘to raise a child’, wie is hun netwerk, wie zijn hun rolmodellen. Hoe organiseren ze werk en vrije tijd in relatie tot hun kind. Ze denken na en bespreken een ouderschapsplan. Tussendoor vullen ze samen het boekje in.

Zes weken na de geboorte van het kindje komt de prille ouder coach voor het eerst bij jullie thuis kijken en bespreken we samen hoe de afgelopen weken zijn gegaan. De bevalling is achter de rug en is toch heel anders gegaan dan je had verwacht. Een stel ouders heeft enorm geworsteld met ‘de huilbaby’ die het kindje bleek te zijn. Ze vonden het ook heel moeilijk om een ritme met de baby te krijgen, ze viel vaak tijdens het voeden in slaap en sliep dan bij mamma of pappa op schoot, totdat ze weer wakker werd, vaak na twee uur of minder, en dan legde mamma haar maar weer aan. Ze bleek veel last te hebben van krampjes en sliep daar dan weer niet van. Na zes weken werd ze nog elke twee uur minstens en vaak vaker gevoed.
Samen met de ouders probeert de prille ouder coach dan te achterhalen wat ze misschien anders kunnen doen. Ze vertelt ook dat het kindje wellicht meer rust nodig heeft. Dat het belangrijk is ‘de slaapsignalen’ te achterhalen omdat een baby’tje het gemakkelijkst in slaap valt wanneer het ‘haar tijd ervoor is’. Ook vertelt ze dat een baby’tje dat te moe is om te drinken maar wel blijft sabbelen daar veel lucht bij binnenkrijgt en daar misschien krampjes van kan krijgen. De prille ouder coach benadrukt nogmaals dat, wanneer ze coaching willen, de ouders daarnaast met alle vragen bij haar terecht kunnen via mail of what’s app.

Na zes maanden komt ze nog een keer langs om te kijken hoe het met het gezinnetje gaat. De puberkinderen van een van de paren hebben ook zowaar een blad over zichzelf ingevuld in het Prille ouder boekje. Aanvankelijk vonden ze het ‘stom’ maar naarmate het baby’tje ouder werd en ze het beter leerden kennen vonden ze het toch heel leuk om ook deel uit te maken van het Prille ouder boekje van hun vader, stiefmoeder en halfbroertje.
Het huilbaby’tje is een tevreden en bij tijden schaterende baby geworden. Wat daarbij heeft geholpen is het waak- en slaaprooster wat haar ouders samen met de prille ouder coach hebben gemaakt. Het heeft rust en regelmaat gebracht waar zowel ouders als baby behoefte aan hadden.

Tientallen jaren later zijn alle ouders nog bij elkaar. Ze hebben goed leren communiceren over en met hun kinderen en door de jaren heen zijn ze in staat geweest samen de problemen, die op ieders pad komen, het hoofd te bieden. Het Prille ouder boekje hebben ze nog wel eens samen doorgenomen. Ze hebben soms heerlijk gelachen om de antwoorden die ze toen gaven. En ze hebben tegelijk begrepen dat het hun een verbondenheid en inzichten heeft gegeven die ze hebben ondersteund bij de zware taak die opvoeden is.

De Prille ouder workshop is helemaal geïntegreerd in het proces van kinderen krijgen. Iedereen krijgt de workshop aangeboden als onderdeel van het traject dat ze bij een verloskundige of gynaecoloog volgen. Vervolgens bepaalt elk ouderpaar of ze ook de coaching nemen die op de workshop kan volgen.
Het aantal kinderen dat op heel jonge leeftijd hun gezin verliezen door een scheiding is drastisch afgenomen en dit heeft een gunstige uitwerking gehad op de hele maatschappij.
Stel je voor dat het ooit zover zou komen.
Hoe heerlijk, rustig, overzichtelijk en veilig zou dat zijn …