NLP

Ik kwam met NLP in aanraking toen ik op school (als docent) op een punt was aanbeland dat ik niet meer wilde werken zoals ik moest. En ik wist dat wellicht binnen afzienbare tijd ik het ook niet meer zo zou kunnen. Door de cursus NLP practitioner kwam ik steeds dichter bij mezelf en steeds verder van school. De keus om school te verlaten was toen snel gemaakt.

Neuro Linguïstisch Programmeren. Neuro heeft betrekking op de zenuwen en/of hersenen, linguïstisch heeft te maken met taal, en programmeren met sturen. Heel kort door de bocht zeg ik daarover altijd: ‘Je gedachten bepalen je stemming en je stemming stuurt je gedrag.’

In de cursus NLP heb ik onder andere geleerd dat iemand met wat hij doet altijd een goede bedoeling heeft. Dat vond ik in het begin heel moeilijk te begrijpen. Stel dat iemand een ander kwaad doet. Waar is dan de goede bedoeling? Daar kunnen we veel over zeggen. Ieder bepaalt voor zichzelf wat ‘kwaad doen’ inhoudt. Daar is niet iets eenduidigs over te zeggen.

En iemand die een moord pleegt dan? Dat vind ik een extreem voorbeeld. Gelukkig zijn dat uitzonderingen en geen regel, net als andere kwade dingen als bijvoorbeeld mishandeling. De goede bedoeling zit dan bij de dader. Die is dan voor hemzelf. Of voor haarzelf.

In de meer gangbare zaken, de gewone omgang tussen mensen, kunnen veel dingen als kwetsend worden ervaren. Ik denk dat in de meeste gevallen de opzet er niet is. De interactie tussen mensen (mensen die in welke vorm dan ook een relatie hebben) is complex. Wat er wordt gezegd wordt niet altijd als zodanig begrepen. Wanneer er in een dergelijk geval niet verder naar wordt gevraagd, dan kan er een verstoring komen in de relatie.

Hoe weet je dan of je niet hebt begrepen wat er is gezegd? Misschien kun je dan eens nagaan hoe je gevoel en je gedachten daarover zijn. Want wat ik absoluut geloof is dat je gedrag daardoor wordt gestuurd. Voel je je niet prettig over iets dat wordt gezegd of dat gebeurt dan lost het vaak al veel op door verduidelijking te vragen.

Ik deed de eerste NLP cursus in 2014 en langzamerhand heb ik sindsdien de overtuiging dat niemand iets kan doen of zeggen waar ik me niet prettig door zal voelen. Ik ga uit van de goede bedoeling van de ander. En wanneer ik mij door iemand gekwetst zou voelen dan zal ik om verduidelijking vragen omdat ik ook niet wil dat de relatie die ik met iemand heb om onduidelijke redenen kan worden verstoord.