Als het toch anders had gekund.

Het is stellig ons plan om altijd bij elkaar te blijven wanneer we beginnen aan het grote avontuur dat ‘gezin’ heet. En we weten dat dat vele gezinnen niet lukt. Helaas. Voor de scheidende ouders verdrietig en voor de kinderen die daarvan de dupe zijn, soms een onoverkomelijke ramp. Gelukkig zijn er nog veel gescheiden ouders die hun eigen belang dan aan de kant kunnen zetten en ervoor kunnen zorgen dat het scheidingsleed voor de kinderen beperkt wordt.
Er zijn ook gescheiden ouders die ,soms na vele jaren als de kinderen volwassen en uit huis zijn, erachter komen dat ze toch bij elkaar willen zijn. Dat is mooi voor de ouders die het betreft en soms moeilijk voor de betreffende kinderen. Zij hebben veel verdriet gehad in hun (vaak jonge) leven en kunnen zich afvragen waarom pappa en mamma dan niet bij elkaar konden zijn toen zij ze allebei zo nodig hadden. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Het is mooi als ouders hun kinderen daarin dan kunnen erkennen. Hun verdriet over de verloren jaren is reëel en niet af te doen als ‘aanstellen’ of op een andere manier te bagatelliseren.
Soms ook wil een gescheiden ouder weer naar zijn of haar ex terug en kan dat niet omdat de ander met zijn leven is verdergegaan en het geluk bij een ander heeft gevonden. En soms durft de ex het niet meer aan omdat het vertrouwen teveel is beschadigd.
Waarschijnlijk hebben nog veel gescheiden (echt)paren een soort van relatietherapie gehad voordat ze tot de grote, verdrietige beslissing van een scheiding zijn overgegaan. En vaak zal in die therapie geprobeerd zijn de dan nog echtelieden opdrachten te laten doen, waardoor ze mogelijk meer met elkaar verbonden raken. Grappig genoeg zijn dat vaak opdrachten die met ‘anderen’ niet moeilijk te doen zijn en met ‘eigen’ wel, zoals: “Ga eens samen iets leuks doen,” Sta er eens bij stil hoe vaak je iets met anderen doet en hoe vaak met je man of je vrouw.
Wat volgens mij in die therapieën vergeten wordt is, dat voor het slagen van dergelijke opdrachten er daadwerkelijk iets moet veranderen in de communicatie van die mensen. Verbeter je namelijk je communicatie dan verbeter je ook je relatie. Het is daarom wenselijk om er regelmatig bij stil te staan hoe de communicatie is in de meest intieme relatie die je hebt wanneer je samen ouders bent van een of meer kinderen. En om hulp in die richting te zoeken wanneer je dat samen niet lukt.
Het zou mooi zijn als een scheiding kan worden voorkomen als het wel anders kan.