Burgerinitiatief

Ik heb een missie. Ik vind dat de twee oudercursussen, waarover ik schreef in  mijn blog OuderTeam, aan alle aanstaande ouders moet worden aangeboden. En daar moeten ze niet voor hoeven te betalen. In het basispakket zit zwangerschapszorg en geboortezorg. Alle aanstaande ouders hebben recht op die zorg. Wat er, mijns inziens, nog bij hoort is, wat ik zou noemen, relatiezorg.

Bij de geboorte van een baby verandert een relatie. Tot dan toe bestond die relatie uit de verbintenis tussen twee volwassenen. Met het kleintje erbij is dat evenwicht ‘verstoord’. Dat vraagt een aanpassing waar alle ouders hulp bij kunnen gebruiken. Persoonlijk zou ik zeggen: ‘Waar alle ouders hulp bij nodig hebben.’

Deze cursussen zijn door wetenschappers ontwikkeld, nadat zij hebben onderzocht of en waarom dat nodig zou zijn. In andere landen (Amerika, Scandinavië) zijn met soortgelijke oudercursussen goede resultaten behaald. Dat zou ook hier in Nederland gebeuren, daarvan ben ik overtuigd.

Er is (te)veel onrust in onze maatschappij. De coronacrisis heeft dat meer dan ooit op scherp gesteld. De maatschappij, dat zijn wij. Wij die allemaal komen uit een gezin. Veel gezinnen ervaren onrust omdat het grootbrengen van een gezin niet gemakkelijk is. Er is een gezegde: It takes a village to raise a child. Vroeger was die village, die gemeenschap, er. Toen zorgde men samen voor elkaar en voor elkaars kinderen. Nu is dat anders en hebben we dus ook iets anders nodig om ervoor te zorgen dat de kinderen alle kans krijgen om in hun gezinnen goed te kunnen opgroeien.

Daarom pleit ik voor ondersteuning van de relatie van aanstaande ouders door middel van die oudercursussen. En daarom wil ik een burgerinitiatief starten om dit aan de politiek te kunnen voorleggen.

40.000 steunbetuigingen zijn er nodig om dat initiatief te kunnen voorleggen aan de Tweede Kamer. Geven jullie je steun?