Pleidooi voor het kind…in een samengesteld gezin

Een tijdje terug las ik iets over hoe we netjes van ons eerste gezin afstand kunnen doen. De reden die ik hierover las was dat we ‘recht hebben op geluk’. We moeten, volgens velen, vooral voor onszelf kunnen kiezen. Ik vraag me dan af: ‘En de kinderen? Waar is hun recht op geluk? Zijn de meeste kinderen van gescheiden ouders gelukkig? Of juist niet? En zo niet, waaraan hebben ze dat dan verdiend?’ 

Ik wil gescheiden ouders geen schuldgevoel aanpraten. Jullie blijven namelijk de keuze houden om het samengestelde gezin echt goed te laten werken. Daarvoor is nodig dat  jullie je samengestelde kinderschare op de eerste plaats zet. Altijd.

Bedenk bij de omgangsregelingen en het co-ouderschap wat goed is voor het kind en niet wat handig is voor jezelf. Bedenk ook dat de energie van een kind ergens ophoudt. Drie keer je verjaardag vieren, twee keer Sinterklaas en vier keer Kerst lijkt aantrekkelijk vanwege de daarvan te verwachten cadeaus maar ik denk dat geen kind daar echt tegen opgewassen is. 

De relatie tussen een ouder en zijn of haar stiefkind, is bij iedereen verschillend. Ongeacht de leeftijd van het kind zal, in eerste instantie, de (aanstaande) stiefouder sympathiek tegenover de zoon of dochter van zijn of haar nieuwe liefde staan. Het kind hoort bij de ouder en je hebt de ouder lief. Er is alle reden om het kind in je hart te sluiten. Een samengesteld gezin met aan beide kanten alleen stiefkinderen, heeft meer kans van slagen omdat er de gelijkheid is van de kinderen. Daar zijn jouw kinderen en mijn kinderen.

Wanneer een stiefouder nog geen kinderen heeft, verandert er iets op het moment dat hij of zij ook ‘nieuwbakken ouder’ wordt. Dit is niet bijzonder. Je eigen kind of een ander kind, ook als het je stiefkind is. Dat voelt anders. Dit verschil kan een verstoring geven in een (tweede) relatie. Op deze gevoelens zijn doorgaans de ouders, waarvan op dat moment één ouder twee of meer kinderen heeft, en de ander één, (te) vaak niet goed voorbereid.

De aanstaande ouder, in een samengesteld gezin, zou daarom ook, samen met zijn of haar partner baat kunnen hebben bij een oudercursus.