Jij moet het gewoon goed voordoen

‘Nee, dat wil ze niet,’ Ik praat met een paar mamma’s over hun jonge kinderen. Allerlei onderwerpen en situaties passeren de revue. Ontbijten, zichzelf (met hulp) aankleden, opruimen en samen spelen. ‘Dat heb ik al 100x gezegd,’ heb ik ook vaak ouders horen zeggen.
Op verschillende manieren heb ik proberen uit te leggen dat het belangrijk is om als ouders naar ons eigen gedrag te kijken. Kinderen zijn kinderen. Aan kinderen vragen waarom ze dingen doen, wanneer ze dingen doen die jij niet wilt, heeft niet veel zin. Zij hebben daar geen antwoord op. Ze doen het niet omdat ze vervelend willen zijn, of om je boosheid op te wekken of om je nog meer te vermoeien dan je al bent. Ze doen het omdat ze kinderen zijn en nog veel moeten leren.
Als een kind ‘nooit’ wil ontbijten vraag ik de moeder wat zij doet. Als zij nooit ontbijt omdat ze “ ’s morgens niets door de keel kan krijgen” dan is dat wat ze haar kind leert. ’s Morgens geen tijd hebben omdat de kinderen zo treuzelen kan betekenen dat het verstandig is samen eerder op te staan. En ik opper ook altijd even de wekker op de telefoon te gebruiken. Jij hoeft dan niet te zeggen dat ze met iets moeten stoppen of dat ze moeten opschieten, dat vertelt de wekker ze.
Kleine kinderen zijn leerbaar. Dus begin op tijd met opvoeden. Ja, geef ze ook ruimte om hun onderzoekingsdrang te bevredigen. Dat is voor kinderen heel belangrijk. En het is ook belangrijk dat ze leren dat er dingen zijn die gewoon “moeten”. Dingen die uiteindelijk heel gewoon kunnen zijn. Naar je moeder luisteren, zoals je op school ook naar juf luistert, eten wanneer het etenstijd is en samen spelen zonder dat je dingen van elkaar afpakt. Kinderen worden niet met gedrag geboren, ze leren dat aan en ontwikkelen het in de loop van de jaren.
Het is goed voor ouders om zich van hun eigen gedrag bewust te zijn. Omdat kinderen altijd zullen doen wat je doet. Als je iets twee keer hebt gedaan of gezegd en het werkt niet, doe het dan niet nog tien keer want ook die keren zal het niet werken. Verzin iets anders, wees creatief en flexibel. En het is handig kinderen te leren dat er dingen zijn die “gewoon” moeten gebeuren. Vraag ze niet: ‘Wil jij even opruimen?’ Maar zeg: ‘Kom, we gaan opruimen,’ en begin met voordoen wat je van je kind wilt zien.
Een kind in een filmpje, dat ik laat zien in een Samenleren050 les, zegt het treffend: ‘Jij moet het gewoon goed voordoen,’