Onvoorwaardelijke liefde

‘Er bestaat maar één soort onvoorwaardelijke liefde en dat is die van kinderen voor ouders’ zegt Griet Op de Beeck in VPRO Zomergasten. Via LinkedIn word ik met deze uitspraak geconfronteerd en ik stel de vraag of dit niet familie afhankelijk kan zijn. ‘Nee,’ antwoordt betreffende persoon heel stellig, het is volgens haar een ‘wetmatigheid’ omdat kinderen van hun ouders afhankelijk zijn en andersom niet.

Deze uitspraak blijft in mijn hoofd hangen omdat ik weet dat ik mijn kinderen onvoorwaardelijk liefheb. Wat dit betekent? Dit betekent dat ik mijn kinderen liefheb ‘no matter what’. Ik zal ze geven wat ze nodig hebben en er altijd voor ze zijn. Ze zouden niets kunnen doen waardoor ik ze niet meer zou liefhebben. En ik denk dat dit voor heel veel ouders en grootouders geldt.

Wanneer ik het programma vind waarop mevrouw Op de Beeck de uitspraak doet, hoor en zie ik dat ze zegt ‘niet alle ouders kunnen oprecht liefde voelen voor hun kinderen, daar ben ik wel zeker van’. En dan noemt ze de ‘onvoorwaardelijke loyaliteit naar de ouders, waar geen kind omheen kan’. Dat begrijp ik, en dat klopt. Die loyaliteit naar onze ouders zit in ieder van ons, daar zijn we mee geboren maar dat is volgens mij niet hetzelfde als ‘onvoorwaardelijke liefde’. Dat kun je voelen voor je kind en voor je man…en ik denk ook, voor je familie.

Wanneer je een slechte jeugd hebt gehad en er zelfs misbruik heeft plaatsgevonden, begrijp ik dat je ‘zeker weet’ dat niet alle ouders oprecht liefde kunnen voelen voor hun kinderen. Dat heb je dan aan den lijve ondervonden. Griet kon bij haar ouders geen kind zijn omdat haar moeder bij haar uithuilde, zij zorgde voor haar ouders in plaats van andersom. Parentificatie heet dat in de psychologie.

Ik heb gelukkig een andere ervaring en misschien kan ik daardoor wel zoveel van mijn  gezin en mijn familie houden. Zoveel en onvoorwaardelijk.

Gelukkig is mevrouw Op de Beeck schrijfster en heeft ze door het schrijven van haar boeken (waar ze heel succesvol mee is) hopelijk veel van de pijn van vroeger kunnen verwerken. Ik gun haar en iedereen onvoorwaardelijke liefde, daar is, in tegenstelling tot loyaliteit, niets gedwongens aan. Het is een keuze die je maakt, omdat je van elkaar houdt.