De beste versie van jezelf

Net als de meeste mensen worstel ik soms met ‘het leven’. Ik zeg expres ‘soms’ omdat er veel meer momenten, tijden zijn dat ik me goed voel, lekker in mijn vel zit. Ik geniet daar erg van omdat de herinneringen er nog genoeg zijn van die andere tijden, dat ik niet goed in mijn vel zat en worstelde met het leven.

Ik heb er erg onder geleden dat ik me vaak met anderen vergeleek en daar altijd als de mindere uitkwam. En in grote gezelschappen voelde ik me vaak verloren. Ik begreep niet hoe dat kwam maar had wel ergens een idee dat het te maken had met hoe ik me gedroeg. Ik ben veel bij mezelf te rade gegaan wat ik daar toch aan kon doen, want het voelde niet fijn.

Alleen thuis, in mijn eigen gezin of in mijn familie voelde ik me goed en veilig. Daar weten ze dat ik soms stil kan zijn en dat ik soms wat hulp nodig heb, wat ze me dan kunnen bieden omdat ze me zo goed kennen. In andere gezelschappen was het vaak lastig. Dan wilde ik wel wat zeggen of doen om de mensen tegemoet te komen maar ik wist vaak gewoon niet hoe dat moest. Ik durfde het eigenlijk niet goed. De keren dat ik mezelf dwong contact met mensen te maken voelden achteraf altijd als een overwinning.

Door veel over mezelf na te denken en op te schrijven lukte het me gaandeweg, om me vaker goed in mijn vel te voelen. Daar heeft mijn gezin veel goed aan gedaan en ik ben blij dat ik altijd naar ze geluisterd heb wanneer ze me wezen op gedrag dat beter anders had gekund, wetende dat ze me daarmee wilden helpen.

Onlangs kreeg ik van onze kinderen een boekje van Monique Schouten en door dat boekje kocht ik het uitgebreidere boek ‘De beste versie van jezelf’ met als ondertitel ‘Doorbreek je v-cirkel in vijf stappen’. Ik ontdekte daarin welk menstype ik ben en begreep eindelijk mijn laatste belemmeringen om me echt goed te voelen. Door de handreikingen die het boek geeft kan ik daar nu anders mee omgaan en dat is fijn. Dat maakt het voor mij nog gemakkelijker om de beste versie van mezelf te worden.  

Door de verschillende menstypen steeds weer te bestuderen kan ik nu soms meer begrip opbrengen voor mensen uit mijn omgeving en dat zou ik iedereen gunnen.  Ik zou iedereen gunnen te weten hoe ze de beste versie van zichzelf kunnen worden, gewoon omdat dat heel prettig is. En ik zou ook iedereen gunnen begrip voor anderen te kunnen opbrengen, wederom omdat dat heel prettig is en een positieve verandering teweeg zou kunnen brengen in de omgang met elkaar.  Lukt mij dat nu altijd? Nee, nog lang niet altijd. Maar ik ben me er wel bewust van en kan het nu in ieder geval proberen.

De methode die leert over de menstypen heet het Enneagram. Misschien wil je het eens opzoeken en er je voordeel mee doen. Ik zou het je van harte gunnen.

Advertentie