Wat snappen mensen (ouders) niet

Elk kind heeft recht op een prettig, rustig en bij tijden gelukkig leven. Elk kind heeft recht op de aandacht en aanwezigheid van zijn beide ouders. Elk kind heeft recht op ouders die hun uiterste best doen goed met elkaar te communiceren (omdat van goede communicatie alles afhangt). Elk kind heeft het recht om bij (in ieder geval) één van zijn ouders te wonen. Elk kind heeft recht op genoeg ruimte en privacy. Elk kind heeft recht op (stief)ouders die hun redelijke wensen respecteren en ervoor zorgen. Elk kind heeft recht op het maken van keuzes en zijn mening te mogen uiten.

Elk kind heeft het nodig om gezien te worden. Elk kind heeft liefde, veiligheid, steun en vertrouwen nodig. Elk kind heeft ruimte en privacy nodig. Elk kind heeft erkenning nodig.

Elk kind verdient liefde en kameraadschap van zijn (stief)ouders. Elk kind verdient een luisterend oor. Elk kind verdient tevreden te mogen en kunnen zijn in een goede woonomgeving.

Elke ouder heeft de verantwoordelijkheid zijn kinderen goed voor te leven. Elke ouder heeft de verantwoordelijkheid goed met zijn kinderen te communiceren. Elke ouder heeft de verantwoordelijkheid goed voor zijn kinderen te zorgen.

Elk kind heeft de meest kwetsbare positie. Terwijl ouders niet meer met elkaar kunnen en willen leven, vragen zij dat wel van hun kinderen. Nog te vaak zijn hun keuzes gericht op wat zij willen, wat voor hen goed voelt, op hun eigen gemoedsrust gestoeld. In plaats van op dat van de kinderen die er dagelijks mee worden geconfronteerd en niet de keuze en mogelijkheid hebben er iets aan te veranderen.

Ik vraag me steeds meer en vaker af: wat snappen mensen niet?

Advertentie