Uit huis geplaatst…en dan?

‘Maar, als ze thuis niet veilig zijn, dan kunnen ze daar toch niet blijven?’ Ik beluisterde een tijdje terug een Podcast met en over 4 mensen die kort of langer geleden in een pleeggezin hadden gewoond en waarvan de jongste deelnemer zijn pleegmoeder voor het gerecht had gedaagd en in het gelijk was gesteld. Het was duidelijk dat zij hem, in de jaren dat hij bij haar veilig had moeten zijn, niet goed heeft behandeld. Het hoger beroep, door de pleegmoeder aangegaan, is nog in behandeling. De overige drie deelnemers hadden soortgelijke ervaringen en de oudste deelnemer, een oudere dame, benoemde dat 75% van de kinderen die ooit uit huis geplaatst zijn, hun verdere leven van GGZ afhankelijk zullen blijven.

Ik heb mij vaak verbaasd, en nooit begrepen, waarom kinderen opgesloten worden in instellingen terwijl zij juist niet degenen zijn die fouten maken maar die onrecht wordt aangedaan. Waarom moeten zij worden opgesloten en in aanraking komen met jongeren die om heel andere redenen in zo’n instelling worden geplaatst.

Als ze thuis niet veilig zijn dan kunnen ze daar toch niet blijven…is dat wel zo?

Ik denk dat in veel gevallen er in zo’n thuis een ‘agressor’ is in de persoon van een ouder of stiefouder. De andere ouder of stiefouder is niet in staat het gedrag van die ouder te veranderen en daarmee het kind te beschermen. Anders kan het niet in stand blijven.

Zou het dan niet veel logischer zijn de ‘agressor’ in een instelling te plaatsen en daar te behandelen? De andere ouder heeft ook hulp nodig, en het kind zeker, want er zal al veel gebeurd zijn voordat dit punt is bereikt. Misschien moet die hulp wel heel rechtstreeks worden gegeven door een soort ‘gezins-au-pair’, zoals iemand met wie ik hierover sprak opperde, en liefst twee zodat er altijd één bij het gezin kan zijn, net zolang tot de ‘goede ouder’ in staat is om het verder zelfstandig te doen en het kind zich weer veilig kan voelen.

De ‘agressoren’ in onze samenleving moeten ook geholpen worden en niet alleen opgesloten wanneer ze door seksueel misbruik of ernstige mishandeling een kind voor zijn leven hebben beschadigd en de andere ouder erbij.

Er is veel krom in onze maatschappij, en het uit huis plaatsen van kinderen is daar in veel gevallen een voorbeeld van. Stop met het verder beschadigen van kinderen die in een onveilig thuis leven en pak de daders van die onveiligheid aan (en help ze). Dat lijkt me veel rechter en rechtvaardiger dan wat er nu gebeurt.